Visitors have accessed this post 913 times.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಎರಡನೇ’ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸರ್ಕಾರದ ‘ಅನುಮತಿ’ ಕಡ್ಡಾಯ

Visitors have accessed this post 913 times.

ದಿಸ್ಪುರ್: “ಒಂದು ಧರ್ಮವು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೂ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

“ಒಂದು ಧರ್ಮವು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೂ, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮರಣದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಂಡತಿಯರು ಗಂಡನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *